Organization

Commissioner
Yung-Feng Chung
Working Group of the Department of Cultural Affairs
Li-Chu Li, De-Jian Liou, Ping-Chen Lee, Pey-Yu Kuo, Tai-Ying Lee, Shu-Ling Wu, Ying-Yu Hsu
Convener
Wen-Hao Huang
Curator
Kuan-Ting Wang
Technical Supervisor
Wei-Yuan Lin
Project Planner
Yen-Yi Lee, Jessie Yen, Pei-Ying Tu, Po-Shan Wu, Hsing-JouYeh Jing-Ting Huang, Ya-Ling Chu
Technical staff
Tony Lin, Chia-Chun Wu, Pearl Lin, I-Chiang Yueh, Ray Shih
Project Assistance
Yin-Chia Chen, Chia-Hsuan Lu, Che Yeh, Yi-Hus Li
Curated by
Digital Art Center, Taipei
Consultants
Chi-Chao Wan, Chi-Ming Lin, Tai-Sung Chen, Chih-Yung Chiu
Financial Accounting
Ming-Yun Hung, Shu-Wen Lo, Yen-Ting Wu, Bo-Xuan Ho
Translator
Sheng-Chih Wang, Li-De Jhang
Visual and Space Designer
EDGE WORK DESIGN CO., Ltd. Huai-Sheng Huang, Tak-Leong Kou, Hsun-Hsiang Hsu
Documentary Film
Che Yeh, Chun-Wei Wang, Mao-Quan Guo, Hsuan-Hsuan An
Photographer
Quarter Studio (Po-Chao Huang)
Website
Nature Spirit Design Inc. (Yi-Chen Tsai, Hua-Hsuan Li )