Home / About / Organization

Organization

Commissioner:Wei-Gong Liou
Working Group of the Department of Cultural Affairs:Huoy-Fen Lin | Li-Chu Li | De-JianLiou | Pey-Yu Kuo | Tai-Ying Lee | Shun-Lin Li | Yu-An Su
Convener:Wen-Hao Huang
Curatorial Committee:Chun-Chieh Wang |Po-Wei Wang |Chang-Chieh Shih |Chih-Yung Chiu | Wen-Hao Huang
Technical Supervisor:Wei-Yuan Lin
Curator of 2013AnimA:Yi-Ching Chen | Chang-Chieh Shih
Curator of 2013 Game Art Exhibition:RainReader Liang|Chih-Yung Chiu
Curator ofInstrumental Digital:June-HaoHou| Po-Wei Wang
Project Planner:Li-Ling Li | Ping-Yi Chen |Chih-Han Liao | Syin-Ywan Wu | Hung-Yi Lee |Jhih-Yu Yang| Kuan-Ting Wang |Ya-Ling Chu | Chung-Ying Huang
Technical staff:Ray Shih |I-Chiang Yueh | Chia-Chun Wu|Tonny Lin|Pearl Lin
Project Assistance:Yu-Han Chen |Po-Shan Wu | Min-Han Hsu | Yu-Ting Zeng| Tsai-Ju Tai | ArthurShen| Tzu-Hua Chen | Yu-Chen Hsu
Curated by:Digital Art Center, Taipei
Consultants:Chi-Chao Wan | Chi-Ming Lin | Tai-Sung Chen |Chih-Yung Chiu | Jean-Yves Heurtebise
Financial Accounting:Ming-Yun Hung |Shu-Wen Lo |Bo-XuanHe
Translator:Steven Zhang | Shiao-Po Wang | Sheng-Chih Wang |Er-Ning Yang | Ting-Ying Wang|Po-Shan Wu
Visual Designer:TMETW |Jangmoo Yong
Space Designer:Chung-Han Yao |Huai-Sheng Huang
Documentary Film:The Department of Mass Communication, Providence University
Photographer:Quarter Studio (Po-Chao Huang)
Web Site:Imdex Integration Marketing