ORGANIZATION

Commissioner | Wei-Gong Liou
Working Group of the Department of Cultural Affairs | Huoy-Fen Lin, Li-Chu Li, De-JianLiou, Pey-Yu Kuo, Tai-Ying Lee, Shun-Lin Li, Yu-An Su
Convener | Wen-Hao Huang
Curatorial Committee | Jun-Jieh Wang, Po-Wei Wang,Chih-Yung Chiu, Wen-Hao Huang
Technical Supervisor | Wei-Yuan Lin
2014AnimA Curator | Yi-Ching Chen
The Art of Video Games Curator | RainReader Liang
Project Manager | Ping-Yi Chen
Project Planner | Kuan-Ting Wang, Syin-Ywan Wu, Ya-Ling Chu, Hsing-JouYeh, Jessie Yen, Po-Shan Wu, Chia Hsieh
Technical staff | Tony Lin, Chia-Chun Wu, Pearl Lin,I-Chiang Yueh, Ray Shih
Project Assistance | Hsin-Wei Lai, Szu-Ya Wang, Pei-Chin Wu, Ya-Hsuan Chuo, Xiang-Qin Guo
Curated by | Digital Art Center, Taipei
Consultants | Chi-Chao Wan, Chi-Ming Lin, Tai-Sung Chen,Chih-Yung Chiu, Po-Wei Wang
Financial Accounting | Ming-Yun Hung, Shu-Wen Lo, Yen-Ting Wu, Bo-Xuan Ho
Translator | Sheng-Chih Wang, Po-Shan Wu
Visual Designer | Ding-Yeh Wang, Ya-Huei Huang
Space Designer | Designhouse
Documentary Film | Redbit Pictures
Photographer | Quarter Studio (Po-Chao Huang)
Website | GGtime

footer-1680x561